Uppsala Stadsteater

Uppsala Stadsteater är Sveriges tredje största stadsteater och en central punkt i Uppsalas kulturliv. Teatern som huserat i samma byggnad sedan 1951
har en fast ensemble där många välkända namn synts genom åren. Såväl skådespelare som kreativa personer bakom och runt scenen stannar ofta länge, vilket ger en familjär känsla trots att teatern är ett kommunalägt bolag.
Byggnaden nära stationen i Uppsala ritades av Gunnar Leche och stod färdig 1951, och innehöll först även ett Folkets hus. Under åren har huset byggts om i flera etapper, den mest övergripande 1985 då salong, foajé och fasad gjordes om.

Petra Brylander är sedan 2016 teaterchef och VD, och har initierat pågående renoveringar. Studio Feuer kom in i projektet tidigt under 2018, och vi har sedan dess ett nära samarbete, vilket varit mycket roligt och givande.
Vi har fokuserat på att försöka lyfta teaterns publika delar, som blivit något försummade sedan senaste ombyggnationen 1985.

Teaterns verksamhet har gett ombyggnadsprojektet speciella förutsättningar. En liten del i taget har byggts om under somrarnas speluppehåll. 2020 var allt som bekant annorlunda, men ett längre speluppehåll än vanligt gav möjlighet att ta tag i ett större projekt, renovering av övre foajén.

Med många kreativa kompetenser i huset har teatern till stor del projektlett och även byggt vissa delar själva. Arbetsprocessen har möjligen inte varit den mest strömlinjeformade, men har gett andra kvaliteter till projektet i och med att vi fått förmånen att samarbeta så länge och verkligen lärt känna byggnaden och verksamheten.

I designarbetethar fokus varit:
Stolthet och Dignitet - att skapa en miljö värdig
Uppsala-bornas eget kulturpalats.

Lekfullhet och Drama …och en liten dos glamour…
Förhöjd och dramatiserad verklighet. Vi rör oss i teatervärlden!

Teatern som välkomnande mötesplats
Vi vill ta hand om både nuvarande och blivande gäster.
Uppsala Stadsteater ägs av Uppsalas befolkning och vi tycker det ska synas och kännas. Teatern har en mycket bred målgrupp, där ”stammisarna” spänner mellan förskolebarn på barnteater och kulturintresserade seniorer. Alla som vill (och alla andra) är välkomna.

Share