Nobelberget Marknad

Nobelberget är en bergsknalle mellan Sickla köpkvarter och Hammarby Sjöstad. Relativt glest bebyggd i nuläget, ursprungligen med kontor och motionslokaler för Akzo Nobels anställda. De ursprungliga hyresgästerna är nu utflyttade och snart kommer här byggas en helt ny stadsdel.
Under tiden fram till ombyggnationen har fastighetsägarna Atrium Ljungberg låtit ett brokigt sällskap aktivera platsen: konstnärer, klubbar, en teater, musiker och diverse kreativa mindre företag.
Nobelberget har på kort tid blivit en av stans mest spännande arenor för kultur och kreativitet. (Även Studio Feuer huserade här en tid.)
Tanken är att en del av de verksamheter som idag finns på Nobelberget ska kunna leva vidare i någon form, även om staden ändrar skepnad.

Sommaren 2017 lanserades Nobelbergets Marknad, en myllrande folkfest med mat, musik och aktiviteter för hela familjen.
Studio Feuer tillsammans med Cecilia Lindgren Studio – under samarbetsnamnet Karaktär – utvecklade designprofilen för Nobelbergets Marknad.
Arbetet omfattade grafisk och fysisk form: affischer, flaggor, skyltsystem. Budgeten var begränsad men formviljan större.

Vi har även utvecklat och iscensatt en serie aktiveringar åt Atrium Ljungberg under Nobelbergets Marknad.
Anledningen är den nya stadsdelen som snart kommer att börja byggas på Nobelberget, och syftet har varit att informera om framtida byggprojekt och samtidigt bjuda in marknadens besökare till en bred diskussion om stadsutveckling, hållbara städer och vad som gör att vi trivs där vi bor.

Delprojekt:
Talkaoke: En ”mobil talkshow” som utvecklats av den brittiske konstnären Mikey Weinkove, där förbipasserande bjuds in att slå sig ner och delta i diskussionen. Talkaoke har bedrivits internationellt i över 20 år, men på Nobelberget var den första gången någonsin i Sverige.
Förslagsvägg. En interaktiv vägg med uppmaning att rita och skriva kring olika teman som t.ex. ”Det gör mig glad i min stad”.
Installation kring lansering och filmvisning för ”Urban Forest”, Atrium Ljungbergs experimentella plattform för medskapande stadsutveckling. En grönskande mini-biograf inrymd i en container.
Utställning kring vad som kommer bli nästa steg i Nobelbergets utveckling
Utveckling av grafiska kartor illustrerade av Anna Giertz.

Samarbetspartners:
Cecilia Lindgren Studio
Talkaoke / Mikey Weinkove
Christian Atmer Produktion
Anna Giertz, Illustratör
Atrium Ljungberg
Foto: Peter Rutherhagen / Studio Feuer

Share