Välkommen till Studio Feuer, en designstudio under omvandling.

När Studio Feuer startades av Tove Sjöberg, Milott Widolf och Hedvig Andersson, sa vi att företaget skulle vara som ett cirkustält som skulle kunna innehålla lite vad som helst. Vi har varit fler och färre av och till, men just nu drivs företaget av en person, Tove Sjöberg.
Studio Feuer har funnits sedan 2009 och sedan dess har vi gjort olika typer av arkitektur- och designprojekt. Största delen av verksamheten har handlat om interiörer, men även idéprojekt, varumärkesarbete och stadsutveckling.

Studio Feuer strävar i projekt efter att skapa platser där olika människor kan ta plats och känna sig bekväma, vänliga miljöer som uppmuntrar till möten. Vi har fokuserat på publika miljöer, restauranger och platser för kultur. Där livet sker i staden.

Vårt senaste och största projekt är renoveringen av Uppsala Stadsteaters publika ytor, som pågått etappvis i flera år, med kulmen under pandemin då teatern passat på att renovera då verksamheten var tvungen att hållas stängd. Ett otroligt spännande och utmanande arbete, som vi är otroligt stolta och glada över att nu kunna visa upp.

Tove Sjöberg, arkitekt SIR/MSA/MFA
Arkitekt med huvudsaklig inriktning mot inredning. Utbildad på KTH och Konstfack i Stockholm. Jag har drivit Studio Feuer sedan 2009, och parallellt under senare år även arbetat med undervisning, som gästlektor på Konstfacks Inredningsarkitektur och möbeldesign.

Mitt personliga engagemang för hållbarhetsfrågor har alltid varit stort. Jag har tyckt att jag arbetat ”hållbart” – försökt vara resurssnål och t.ex. arbetat med återbruk på olika sätt i projekt ända sedan skoltiden. Men, det är inte förrän de senaste åren som jag insett vidden av de problem som världen står inför, eller vilken roll den byggda miljön spelar i det hela.

Torrsommaren 2018 var vändpunkten. Sedan dess har jag dels utbildat mig om hållbarhetsfrågor på olika sätt, och dels försökt åstadkomma förändring.
Jag är sedan 2020 en del av styrgruppen för ACAN (Architects Climate Action Network) Sverige, där vi driver på för förändring av byggbranschen. Det arbetet bedrivs ideellt, och tar nu upp ganska stor del av min tid. Läs mer om oss på www.architectscan.se
2022-2023 tar jag ytterligare ett steg på denna väg, då jag går postmaster-kursen Byggnadskonst på Kungliga Konsthögskolan, med underrubriken Framtiden är redan byggd. Under utbildningen utforskas hur vi tar hand om efterkrigstidens byggnader, och olika aspekter av vårt samhälles förbrukning av resurser, kopplat till byggd miljö.
Att fortsätta som vi gjort hittills är inget alternativ, det står fullständigt klart. Vi vill väl bygga en bättre värld, inte förstöra världen genom att bygga?

Vart Studio Feuer tar vägen härifrån är svårt att säga bestämt. Framtiden är öppen. Lika stolt som jag är över att visa upp de projekt vi gjort fram tills nu, lika säker är jag på att de kommande inte alls kommer att se likadana ut.
Vill ni arbeta med omställning på allvar och göra samarbeten som handlar om hur vi skapar miljöer för liv, samtidigt som vi visar mer respekt för vår miljö och vår framtid, hör gärna av er!
Vem vet vad som dyker upp under cirkustaket framöver? Välkommen in och titta efter.

Share