ACAN Sverige

Mitt personliga engagemang för hållbarhetsfrågor har alltid varit stort. Jag har tyckt att jag arbetat ”hållbart” – försökt vara resurssnål och t.ex. arbetat med återbruk på olika sätt i projekt ända sedan skoltiden. Men, det är inte förrän de senaste åren som jag insett vidden av de problem som världen står inför, eller vilken roll den byggda miljön spelar i det hela.

Torrsommaren 2018 var vändpunkten. Sedan dess har jag dels utbildat mig om hållbarhetsfrågor på olika sätt, och dels försökt åstadkomma förändring.
Jag är sedan 2020 en del av styrgruppen för ACAN (Architects Climate Action Network) Sverige, där vi driver på för förändring av byggbranschen. Det arbetet bedrivs ideellt, och tar nu upp ganska stor del av min tid. Läs mer om oss på www.architectscan.se

Att fortsätta som vi gjort hittills är inget alternativ, det står fullständigt klart. Vi vill väl bygga en bättre värld, inte förstöra världen genom att bygga?

Vart Studio Feuer tar vägen härifrån är svårt att säga bestämt. Framtiden är öppen. Lika stolt som jag är över att visa upp de projekt vi gjort fram tills nu, lika säker är jag på att de kommande inte alls kommer att se likadana ut.

Share