PARK LEK Parlament

PARK LEK är ett konstprojekt av konstnären Kerstin Bergendal som uppstod på initiativ av Marabouparkens konsthall i Sundbyberg 2010. Projektets andra fas PARK LEK II genomfördes av Sundbyberg stad och med stöd från Samverkan om gestaltning av offentlig miljö som drivs av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuséet. Projektets tredje fas: PARK LEK PARLAMENT genomförs nu i Hallonbergen centrum som en del av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens arbete med utvecklingen av Hallonbergen och Ör.

OM RUMMET
Tanken med inredningen har varit att skapa en robust och föränderlig ram för många olika verksamheter – workshops och arbetsmöten kring PARK LEK PARLAMENT såväl som det vardagliga centrumliv där olika grupper av boende i området gjort rummet till sin dagliga mötesplats.
Färgsättningen är gjord för att fånga ögat och väcka nyfikenhet på ett lekfullt och inbjudande sätt. Inspiration till den rosa färgen kommer från Hallonbergens tunnelbanestation, som även den har rosa som dominerande kulör.
Rummet är tänkt att vara som en lanterna, och ge Hallonbergens Centrum en välbehövlig energikick i form av färg och ljus. Inredningen visar tydligt att här inte är någon butik, inget vanligt café, men vad ÄR det då? Utformningen väcker frågor och uppmanar till dialog.

Läs mer om PARK LEK PARLAMENT på  www.parklek.com, www.sundbyberg.se, www.marabouparken.se