Lilla foajén, Uppsala

Uppsala Stadsteater Etapp 1
En anonym vitmålad lokal med fult golv, förbyggda fönster och som användes sparsamt, har färgsatts, fått bardisk, belysning och möbler och fungerar nu som lugn och intim foajé till teaterns lilla scen.
Belysningen har fått spela stor roll i rummets gestaltning. Dels har vi anpassat ett belysningssystem från Blond, och dessutom har vi lagt till delar som dykt upp på teatern under arbetet – gamla belysningskupor av glas som tidigare hängt i teatersalongen, strålkastarlinser av glas och gamla teaterstrålkastare har fått nytt liv.
Möbleringen består dels av bekväma soffor och dels mingelvänliga fasta ståbord. Rummet används nu flitigt, även på dagtid av skådespelare och personal.

Foto: Tekla Evelina Severin

Share